26. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

22. srpna 2016

Ve dnech 17. – 19. srpna 2016 se uskutečnil již 26. ročník libereckého semináře k česko-slovenským vztahům (Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy), tradiční setkávání českých a slovenských historiků, pedagogů, archivářů, studentů a dalších zájemců o česko-slovenské dějiny. 
Pořadateli byli hostující katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů. 
Vedle patronátu Česko-slovenské komise historiků byl seminář organizován za odborné spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem politických věd Slovenské akademie věd, Ústavem pamäti národa a Severočeským muzeem v Liberci. 
Letošní ročník, pátý a zároveň poslední v rámci cyklu „Československo v letech 1945–1989“, byl nazván Nechtění spoluobčané“. Zabýval se skupinami obyvatel perzekvovanými či marginalizovanými z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech 1945-1989. 
Úvodní slovo přednesl významný český historik prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., poté na dané téma přednášeli čeští a slovenští historikové a další hosté.

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa