CENA BRONISLAVY MÜLLEROVÉ

 

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

 

Smysl programu

Soutěž připomíná zásluhy žen a mužů – málo známých, a dnes už téměř bezejmenných, kteří se podíleli na tvorbě, technické produkci, reprodukci a distribuci nepovolených tiskovin (tzv. samizdatu) v době nesvobody v letech 1948 – 1989. 

 

Komu je program určen

Soutěž je určena pro studenty středních škol.  

 

Výše ceny

Cena ve výši 10 tis. Kč se uděluje nejvýše šesti soutěžícím, a to bez stanovení pořadí. Spolu se studenty bude oceněn i učitel vedoucí přihlášenou práci poukázkou do knihkupectví v hodnotě 1 tis. Kč.

 

Výběr oceněných

Nadace jmenuje nejméně tříčlennou komisi, v níž je nejméně jeden člen Správní rady, která navrhne soutěžící k ocenění. O udělení cen rozhoduje Správní rada. Témuž studentovi může být cena udělena jen jednou. 

 

Přihláška do soutěže

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu do 10 normostran) literární práci, nejlépe esej, na téma svobody slova, dávající najevo samostatné porozumění otázce následujícího textu Condorceta:

 

... Nezávislost vzdělání přece tvoří svým způsobem součást práv lidského rodu. Člověk dostal od přírody darem možnost zdokonalovat se, a dosud neznámé hranice této možnosti (pokud vůbec nějaké existují) se rozšiřují, aniž si umíme představit, kam až mohou sahat.

Získávání nových poznatků je pro člověka jedinou možností, jak tento šťastný dar rozvíjet, je zdrojem jeho štěstí a slávy. Jaká moc by tedy mohla mít právo mu říci: toto je to, co musíte znát, toto je konec, kde se musíte zastavit? Vždyť samotná pravda je užitečná, vždyť každý omyl je zlem! Jakým právem se tedy jakákoli moc může odvážit určovat, kde je pravda a kde omyl?“ 

(O veřejném vzdělání. In: Tinková, D.(ed.): Zrození občana. Antologie dokumentů z Francouzské revoluce.Academia, Praha 2015, s. 171 - 172.)

 

Časový harmonogram

Vyhlášení soutěže: 1. 7. 2016

Uzávěrka žádostí:  1. 2. 2017

Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v dubnu 2017 v Brně.

Nadace si vyhrazuje právo dalšího publikačního využití soutěžních prací; všechny soutěžní práce budou archivovány v nadaci a vítězné práce budou publikovány na webové stránce nadace.

 

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Cena Bronislavy Müllerové pro rok 2017 (38.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2017 Vzdělávací nadace Jana Husa