Úvodní strana oddelovac Podpořte nás oddelovac Daňové úlevy dárců

Daňové úlevy dárců

Zákon č. 586/1992 Sb ,o daních z příjmů, stanoví podmínky, při jejichž splnění si dárce může odečíst hodnotu daru od základu daně:

  • Poskytuje-li dar fyzická osoba, pak úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období musí přesáhnout 2% ze základu daně anebo musí činit alespoň 1000,- Kč. V úhrnu si fyzická osoba může odečíst nejvýše 10% ze základu daně. ( §15 odst. 1 zákona o daních z příjmů)

  • U právnické osoby musí hodnota jednoho daru činit alespoň 2000,- Kč a v úhrnu lze odečíst nejvýše 5%. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. ( §20 odst.8 zákona o daních z příjmů)

Potvrzení Vašeho daru pro daňové účely vystavíme na základě údajů z následujícího formuláře nebo napište na naši adresu.

 Formulář - potvrzení daru pro daňové účely (44.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 Formulář - potvrzení daru pro daňové účely (13.8 kB, MS Word dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa