Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2011

1. Žité dějiny (pamětnická setkání v Liberci a jejich prezentace)
PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D., Katedra historie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita,  Liberec

2. Filosofie v podzemí – filosofie v zázemí (Podoby filosofie v českých zemích v období normalizace a po sametové revoluci)
Daniela Rosolová, Ústav filosofie a religionistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

3. Podpora aplikácie historických vied pre študijný program muzeológia a kulturne dedičstvo na FF UK v Bratislave
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, Univerzita komenského, Bratislava
Projekt finančně podpořila Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

4. Cyklus přednášek v rámci Jednoty filozofické
Mgr. Filip Tvrdý, Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

5. Justice and Reconciliation in Post-conflict Societies (Spravedlnost a usmíření v postkonfliktních společnostech)
PhDr. Kateřina Werkman, MRes, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa