Projekty podpořené v roce 2002

Program CURSUS INNOVATI

1. Teoretická sociologie
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

2. Inovace výuky dějin středověku a raného novověku
Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

3. Inovace výuky kvalitativních metod výzkumu
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

4. Obnova základního knižního fondu Filosofického ústavu AV ČR
Filosofický ústav AV ČR, Praha

5. Rekonstrukce sociologické knihovny při Sociologickém ústavu AV ČR
Sociologický ústav AV ČR, Praha

Program HESP

1. Možnosti využití intermediální komunikace pro dialog studentů vysokých škol mezi sebou a s laickou veřejností
EcoTerra, o.p.s., Praha

2. Inovace předmětu Základy ekonomie a otevření předmětu Public Finance
Právnická fakulta, Masarykova universita, Brno

3. Kurzy mezikulturní komunikace
Fakulta humanitních studií, Universita Karlova, Praha

4. Kurz rozvoje profesních kompetencí pro učitele OV na ZŠ
Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy, o. s., Praha

5. Interdisciplinární pojetí demokracie
Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

6. Projektová studie pro distanční studium
Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice, Pardubice

7. Příprava studentů psychologie k práci s nadanými dětmi
Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno

8. Výchova pro život v občanské společností
Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii, o.s., Olomouc

9. Multimediální učební program
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno

10. Současná francouzská filozofie
Filozofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

11. Právní rámec evropské integrace
Fakulta sociálních věd, Universita Karlova, Praha

12. Zavedení metody experimentální archeologie do výuky na Univerzitě Hradec Králové a vysokých školách v ČR
Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové

13. Vytvoření cvičného média pro výuky žurnalistických dovedností
Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

14. Etika pro distanční vzdělávání
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

15. Politická teorie nových sociálních hnutí
Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

16. Rozšíření užití aplikace Databáze studijní literatury pro vysoké školy
Univerzita Palackého, Olomouc

17. Sociologie nacionalismu a etnicity
Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

18. Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, Brno

19. Komunikace a týmová spolupráce ve škole – cíl pro 21. století
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

20. Tvořivá škola – náslechové hodiny činnostního učení
Tvořivá škola, o.s., Brno

21. Veřejná správa
Provozně-ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno

22. Centrum pro studium audiovizuální kultury (CAV) – druhá, navazující část
Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa