Projekty podpořené v roce 2003

Program CURSUS INNOVATI

 1. Doktorské studium religionistiky na FF MU
  Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 2. Politická geografie: perspektivy a nové trendy
  Katedra sociálních věd, Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice

 3. Realizace evropského úpadkového práva v České republice
  Právnická fakulta, Masarykova universita, Brno

 4. Sociální stratifikace, nerovnost a mobilita
  Fakulta sociálních studií, Katedra sociologie, Masarykova universita, Brno

 5. Úvod do kognitivních věd
  Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Universita Palackého, Olomouc

 6. Komunikabilita – a její kultivace – jako předpoklad pedagogické způsobilosti
  Katedra české literatury, Filosofická fakulta, Universita Karlova, Praha

 7. Metodika a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích
  Katedra historických věd, Fakulta humanitních studií, Universita Pardubice

 8. Lékařská etika
  Ústav lékařské etiky, Lékařská fakulta, Masarykova universita Brno

Program HESP

 1. Současná francouzská filosofie
  Filosofický ústav, Akademie věd ČR, Praha

 2. Bibliografický průvodce knihovním fondem Ústřední knihovny FSS MU – „Ekologicky příznivé životní způsoby“
  Fakulta sociálních studií, Katedra environmentálních studií, Masarykova universita, Brno

 3. Vydání cvičného média pro výuku žurnalistických dovedností
  Katedra mediálních studií a žurnalistiky, Fakulta sociálních studií, Masarykova universita, Brno

 4. Inovace předmětu „Dějiny a filosofie techniky“
  Vysoké učení technické, Brno

 5. Evropská kulturní studia II
  Filosofická fakulta, Masarykova universita, Brno

 6. Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací
  Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova universita, Brno

Program VÝZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU

Ekonomika nadačních subjektů v ČR
Trialog – Centrum pro výzkum neziskového sektoru, Brno

Program LEGISLATIVNÍ A FISKÁLNÍ PROSTŘEDÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

Zpracování řešení úpravy fungování nadací po zániku Fondu národního majetku

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa