Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2005

 1. Elektronizace slovníku staré angličtiny a jeho zavedení do výuky a výzkumu
  Ústav anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

 2. Organon V. – Seminář o didaktice a metodice výuky logiky se zvláštním zřetelem na využití didaktického softwaru
  Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Západočeská univerzita, Plzeň

 3. Francouzština na americkém kontinentu
  Katedra romanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 4. Realizace Filmové a audiovizuální výchovy na PedF MU v Brně
  Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 5. Inovace a rozšíření výuky sociálně vědní metodologie a analýzy kvantitativních dat na Fakultě filozofické ZČU
  Fakulta filozofická, Západočeská univerzita, Plzeň

 6. Etika reklamy
  Katedra marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

 7. Mezinárodní konference „Fenomenologie jako první filozofie“
  Filozofický ústav Akademie věd České republiky

 8. Etnické konflikty v postkomunistickém sektoru
  Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa