Cursus Innovati – projekty podpořené v roce 2006

 1. Inovace výuky kvalitativních metod v rámci sociální práce
  Katedra sociální práce, Fakulta sociálně-ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
 2. Jan Patočka, české dějiny a Evropa – sborník z vědecké konference
  Pekařova společnost Českého ráje, o.s., Turnov
 3. Inovace vysokoškolského kurzu Religionistika – světová náboženství
  Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
 4. Zavedení kursu Ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství
  Ústav religionistiky, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 5. Terminologická, lexikální a jazyková podpora pro výuku antické filosofie
  Katedra filosofie, Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa