GRANT HUSOVY NADACE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

 Smysl programu
Nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Komu je program určen
Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech. 

Výše grantu
Celková výše grantu je 100 tis. Kč. Z toho 50 tis. bude vyplaceno po jeho udělení, 50 tis. po kladném recenzním řízení. Nadace po kladném recenzním řízení zajistí (organizačně i finančně) též publikaci výsledné studie.

Výběr projektů
Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.  

Žádost o grant
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

1.  stručný životopis

2.  příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii

3.  projekt zpracování studie na jedno ze zadaných témat:

    • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
    • Mají ještě akademické svobody obsah a smysl?
    • Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018

 Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná studie by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. 

Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 2. 1. 2018
Uzávěrka žádostí: 9. 9. 2018
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2018
Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2019
Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2019

Nadace sama zajistí recenzní posudky a na jejich základě Správní rada rozhodne, zda bude vyplacena druhá polovina grantu a studie bude publikovaná. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdanou studii.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Grant Husovy nadace pro rok 2018 (168.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa