GRANT HUSOVY NADACE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

 Smysl programu
Nadace podpoří vypracování odborné eseje v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu.

Komu je program určen
Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v humanitních a společenskovědních oborech. 

Výše grantu
Celková výše grantu činí  max. 100.000,- Kč a je rozdělena do dvou částí.  První část grantu ve výši 50.000,- Kč obdrží příjemce na základě rozhodnutí správní rady  o udělení grantu nejpozději do 31. 12. 2019. O vyplacení druhé části grantu ve výši 50.000,- Kč rozhodne správní rada nadace na základě výsledku recenzního řízení; recenzní posudky zajistí nadace. V případě kladného rozhodnutí zajistí nadace organizačně i finančně publikaci této studie. Nadace si vyhrazuje publikační právo na odevzdanou studii. Správní rada si vyhrazuje právo publikaci studie nepodpořit. 

Výběr projektů
Granty uděluje Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení projektů.  

Žádost o grant
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení grantu obsahovat jako přílohy (v souborech PDF):

1.  stručný životopis

2.  příklad vlastního odborného textu, např. článek, kapitolu knihy, studii

3.  projekt zpracování odborné eseje na jedno ze zadaných témat:

  • Rozvíjí veřejné školství vzdělávání, nebo mu spíše škodí?
  • Česko – slovenské dějiny v posledních sto letech 1918-2018
  • Co duchovně spojuje země, v nichž se peče štrúdl?

Projekt může navazovat na předchozí badatelskou práci žadatele a musí mít rozsah 5 až 7 normostran. Výsledná esej by měla být dostatečně původní a neměla by být podpořena z jiných zdrojů. 

Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 2. 1. 2019
Uzávěrka žádostí: 8. 9. 2019
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2019
Odevzdání hotové studie nadaci: 1. 9. 2020
Vyhlášení výsledku recenzního řízení: 15. 11. 2020

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Grant Husovy nadace pro rok 2019 (169.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa