LABYRINT SVĚTA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

(program vyhlašovaný spolu s Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Smysl programu
Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V programu budou podpořeny takové školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní. To je např. výuka volitelných seminářů klasických jazyků, vedení žáků k četbě klasických textů v originálech a nezkrácených překladech, ke studiu v archivech a depozitářích muzeí, k archeologickému výzkumu, k provádění a interpretování rozsáhlejších rozhovorů s pamětníky, nebo k pozorné interpretaci textů.

Komu je program určen
Program je určen pro učitele základních a středních škol.

Výše podpory
Podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.

Výběr podpořených aktivit
Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady a Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.

Přihláška do programu
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

  1. Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty
  2. Podrobný popis časového rozložení
  3. Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů
  4. Prohlášení, že tato aktivita už nebyla podpořena jinou cenou nebo grantem

Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 1. 7. 2018
Uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2019
Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2019

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne v dubnu 2019 v Brně.

Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace a jejich autoři budou mít volný vstup na Letní školu historie, pořádanou každoročně na začátku prázdnin Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, kde jim bude dán prostor pro představení jejich aktivit.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová
Tel:  777 007 918
E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz
Webové stránky: www.pedf.cuni.cz/uprps

 Vyhlášení programu Labyrint světa - Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele pro rok 2019 (387.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa