LABYRINT SVĚTA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRO UČITELE

 Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

(program vyhlašovaný spolu s Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

 Smysl programu

Smyslem programu je podpořit učitele, kteří v žácích a ve studentech podněcují zájem o historii, společnost a další humanitní témata, ale mohou být odrazováni obecným tlakem na praktickou stránku výuky nebo na snižování její náročnosti. V programu budou podpořeny takové školní i mimoškolní aktivity, které mohou být inspirací pro další učitele, mají dlouhodobější charakter a jsou z hlediska běžné výuky nadstandardní (jako např. výuka volitelných seminářů klasických jazyků, vedení žáků k četbě klasických textů v originálech a nezkrácených překladech, ke studiu v archivech a depozitářích muzeí, k archeologickému výzkumu, k provádění a interpretování rozsáhlejších rozhovorů s pamětníky, nebo k pozorné interpretaci textů).

 Komu je program určen

Program je určen pro učitele základních a středních škol.

 Výše podpory

Podpora ve výši 30 tis. Kč se uděluje zpravidla třem přihlášeným, a to bez stanovení pořadí.

 Výběr podpořených aktivit

Nadace jmenuje nejméně pětičlennou komisi složenou ze zástupců Správní rady a Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství, která navrhne udělení podpory. O udělení podpory rozhoduje Správní rada.

 Přihláška do programu

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí přihláška obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu 5 až 10 normostran):

1.            Popis pedagogické aktivity, včetně jejího zdůvodnění a reflexe jejího smyslu pro studenty.

2.            Podrobný popis časového rozložení

3.            Charakteristiku a počet zúčastněných žáků nebo studentů

4.            Prohlášení, že tato aktivita už nebyla podpořena jinou cenou nebo grantem

 Časový harmonogram

Vyhlášení programu: 1. 7. 2016

Uzávěrka přihlášek: 1. 2. 2017

Vyhlášení výsledků: 1. 4. 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání podpory proběhne v dubnu 2017 v Brně.

Popisy podpořených aktivit budou publikovány na webových stránkách nadace a jejich autoři budou mít volný vstup na Letní školu historie, pořádanou každoročně na začátku prázdnin Ústavem profesního rozvoje pracovníků ve školství, kde jim bude dán prostor pro představení jejich aktivit.

 Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Webové stránky: www.vnjh.cz

 

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Hloubětínská 26, 198 00 Praha 9

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová

Tel:  221 900 731

E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz

Webové stránky: www.pedf.cuni.cz/uprps 

 Vyhlášení programu Labyrint světa-Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele pro rok 2017 (32.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2017 Vzdělávací nadace Jana Husa