Úvodní strana oddelovac O nadaci oddelovac Nadační jmění

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa

Za Josefa II. chápal zákon nadaci jako „majetek na věky“. I současný zákon (občanský zákoník) zná pojem „nadační jistina“. Je to soubor předmětů vkladů do nadace včetně nadačních darů.

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa činí 74 000 000 Kč.         
                      

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa k 20.12.2017

Portfolio nadace spravovaného společností J&T BANKA, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování portfolia cenných papírů ze dne 1. ledna 2013.

 Vklad na účtu č.  2600023395/2010

Vklad na účtu č.  2900004137/2010

Vklad na účtu č.  2800038786/2010

Akcie společnosti ČEZ a.s., ISIN  CZ0005112300, 2.216 kusů

Akcie společnosti Moneta Money Bank, ISIN CZ0008040318, 24.203 kusů

Akcie společnosti Telefonica O2 Czech Republic, ISIN CZ0009093209, 4.631 kusů

Podílové listy Českého fondu půdy, ISIN MT7000011094, 4.931,2403 kusů

Élévation, otevřený podílový fond, hromadný podílový list 012 a 017, s čísly jednotlivých podílových listů 9.228 – 9.621 a 10.760-10.855

Elba, otevřený podílový fond, 485 kusů,  hromadný podílový list 018 a 021, s čísly jednotlivých podílových listů 18.121-18.464  a 19.261 – 19.401

Accolade Funds SICAV – Accolade Industrial Fund,  akcie Třídy A, 39.671,1.736 kusů

Korporátní směnka PENTA 3.90% 20180608 FZ2657 CZK, nominální hodnota 3 000 000 Kč, 1ks

Sky Limit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008042207, 5.000 kusů investičních akcií

Podílové listy fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK, ISIN CZ0008473600, 868.895 ks

Podílové listy fondu J&T HIGH YIELD II CZK, class D, ISIN MT7000021523, 49 485, 3523 ks

Investiční akcie fondu Sirius Investment Reserva, ISIN CZ0008041688,  4.498.425 ks

Ideální podíl ve výši 1/48 na jednotce č.37, garáž umístěná v I.PP budovy bytového domu na adrese Cihlářská 1021/15 postavená na pozemku parc. č.1248 a 1249.


Výnosy z nadační jistiny jsou dlouhodobým zdrojem pro programy nadace. Každý dar do nadační jistiny vytváří pro nadaci nové výnosy, podporuje nadaci ne jednorázově, ale trvale a každoročně.

Výnosy z nadační jistiny jsou osvobozeny od daně z příjmů (Zákon o dani z příjmů, §19 odst.1, písm.r)).

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa