Úvodní strana oddelovac O nadaci oddelovac Nadační jmění

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa

Za Josefa II. chápal zákon nadaci jako „majetek na věky“. I současný zákon (občanský zákoník) zná pojem „nadační jistina“. Je to soubor předmětů vkladů do nadace včetně nadačních darů.

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa činí 74 000 000 Kč.         
                      

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa k  16.2.2017

Portfolio nadace spravovaného společností J&T BANKA, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování portfolia cenných papírů ze dne 1. ledna 2013.

Půjčka 3 150 000 Kč na základě  Smlouvy o půjčce z 5.11.2013 mezi Vzdělávací nadace Jana Husa, IČ 002 06 857, se sídlem Brno, Cihlářská 15, PSČ 602 00,  jednající  ing. Jiřím Müllerem, předsedou Správní rady a Zdravý Restaurant s.r.o., IČ 27707903, se sídlem Brno, Lidická 26, PSČ 602 00, jednající Ing. Daliborem Mátlem, jednatelem a Ing. Šárkou Mátlovou, jednatelem.

Vklad na účtu č.  2600023395/2010

Vklad na účtu č.  2900004137/2010

Vklad na účtu č.  2800038786/2010

Akcie společnosti ČEZ a.s.,ISIN  CZ0005112300, 3.197 kusů

Akcie společnosti Telefonica O2 Czech Republic, ISIN CZ0009093209, 4.631 kusů

Dluhopis Dr. Max 10 CZK, ISIN CZ0000000500, 62 kusů, nominální hodnota 50.000 Kč

Dluhopis Penta 4,4%,  ISIN CZ0003512295, 58 kusů, nominální hodnota 50.000 Kč

Podílové listy Českého fondu půdy, ISIN MT7000011094, 4931.2403 kusů 

Élévation, otevřený podílový fond, hromadný podílový list 012 a 017, s čísly jednotlivých podílových listů 9228 – 9621, 10760-10855

Accolade Funds SICAV – Accolade Industrial Fund,  akcie Třídy A, 39671.1736 kusů

Korporátní směnka PENTA 3.90% 20180608 FZ2657 CZK, nominální hodnota 3 000 000 Kč, 1ks

Sky Limit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN CZ0008042207, 5.000 kusů investičních akcií

Ideální podíl ve výši 1/48 na jednotce č.37, garáž umístěná v I.PP budovy bytového domu na adrese Cihlářská 1021/15 postavená na pozemku parc. č.1248 a 1249.

Výnosy z nadační jistiny jsou dlouhodobým zdrojem pro programy nadace. Každý dar do nadační jistiny vytváří pro nadaci nové výnosy, podporuje nadaci ne jednorázově, ale trvale a každoročně.

Výnosy z nadační jistiny jsou osvobozeny od daně z příjmů (Zákon o dani z příjmů, §19 odst.1, písm.r)).

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2017 Vzdělávací nadace Jana Husa