Úvodní strana oddelovac pre stredné školy oddelovac Vyhlásenie Ceny Bronislavy Müllerovej

CENA BRONISLAVY MüLLEROVEJ

Program pre Českú a Slovenskú republiku

Zmysel  programu
Súťaž pripomína zásluhy žien a mužov – málo známych a dnes už takmer bezmenných, ktorí sa podieľali na tvorbe, technickej produkcii, reprodukcii a distribúcii nepovolených tlačovín (tzv. samizdatu) v dobe neslobody v rokoch 1948 – 1989.

Komu je program určený
Súťaž je určená pre študentky a študentov stredných škôl

Výška ceny
Odmena vo výške 10.000,- CZK  (cca 370 EUR) sa udeľuje najviac šiestim súťažiacim, a to bez určenia poradia. Spolu so študentom bude ocenený aj učiteľ, ktorý prácu viedol, a to poukážkou na nákup kníh vo výške 1000,- CZK (cca 37 EUR).

Výber ocenených
Nadácia menuje najmenej trojčlennú komisiu, ktorá navrhne súťažiacich na ocenenie. V komisii je najmenej jeden člen Správnej rady. O udelení cien rozhoduje Správna rada nadácie. Tomu istému študentovi môže byť cena udelená len raz.

Prihláška do súťaže
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí prihláška obsahovať ako prílohu (v jednom súbore formátu pdf, v celkovom rozsahu 10 normostrán) literárnu prácu, najlepšie úvahu alebo esej, na tému slobody slova, výslovne sa vzťahujúcu k nasledujúcemu textu:

„Osvietenstvo znamená zbaviť sa nedospelosti, ktorú si zavinil človek sám. Nedospelosť je neschopnosť používať vlastný rozum bez vedenia inými. Túto nedospelosť sme si zavinili sami vtedy, keď jej príčinou nie je nedostatok rozumu, ale nedostatok rozhodnosti a odvahy používať svoj rozum bez vedenia inými. Sapere aude!  Odváž sa používať vlastný rozum! Tak znie volebné heslo osvietenstva.
Príčinou, prečo toľkí ľudia, i keď ich príroda už dávnejšie oslobodila spod cudzieho vedenia (natulariter maiorennes), napriek tomu radi zostávajú počas celého života nedospelými, a prečo tí iní sa tak ľahko stanú ich poručníkmi, je lenivosť a zbabelosť. Zostať nedospelým je predsa také pohodlné. Keď mám knihu, ktorá má rozum za mňa, duševného pastiera, ktorý má za mňa svedomie, lekára, ktorý mi predpisuje diétu atď.,  nepotrebujem sa namáhať ja sám. Nemusím myslieť, keď môžem len zaplatiť; túto mrzutú záležitosť za mňa prevezmú iní. O to, že veľmi veľká časť ľudí (vrátane celého nežného pohlavia) považuje krok  k dospelosti nielen za ťažký, ale aj za nebezpečný, sa postarali práve títo poručníci, ktorí láskavo prevzali hlavný dozor. Najprv ohlúpili svoje domáce zvieratá a pričinili sa o to, aby sa tieto pokojné tvory nikdy neodvážili vykročiť mimo ohrady, do ktorej ich zavreli, a teraz im ukazujú, aké nebezpečenstvo im hrozí, keď sa pokúsia chodiť samy. Toto nebezpečenstvo však nie je až také veľké, pretože po niekoľkých pádoch by sa konečne naučili chodiť; avšak už takýto príklad ich robí bojazlivými a len ich odradí od ďalších pokusov.“
(Immanuel Kant: Odpoveď na otázku: Čo je osvietenstvo? Slovenský preklad in: Kritika &Kontext, 2006/32, s. 22.)

Časový harmonogram
Vyhlásenie súťaže: 1. 7. 2017
Uzávierka žiadostí: 1. 2. 2018
Vyhlásenie výsledkov: 1. 4. 2018
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční v apríli 2018 v Brne.
Nadácia si vyhradzuje právo na ďalšie publikačné využitie súťažných prác; všetky súťažné práce budú archivované v nadácii a víťazné práce budú publikované na webovej stránke nadácie.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářska 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón:   +420 54 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz alebo vnjh[a]vnjh.cz
Webová stránka: www.vnjh.cz

 Vyhlásenie programu Cena Bronislavy Müllerovej pre rok 2018 (107.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa