Úvodní strana oddelovac pre stredné školy oddelovac Vyhlásenie Labyrintu sveta – Ceny Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

LABYRINT SVETA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRE UČITEĽOV

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku
(program je vyhlasovaný spolu s Ústavom profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze)

Zmysel programu
Zmyslom programu je podporiť učiteľov, ktorí v žiakoch a študentoch podnecujú záujem o históriu, spoločnosť a ďalšie humanitné témy, ale môžu byť odradzovaní všeobecným tlakom na praktickú stránku výučby alebo na znižovanie jej náročnosti. V programe budú podporené také školské a mimoškolské aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších učiteľov, majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežnej výučby nadštandardné. To je  napr. výučba voliteľných seminárov klasických jazykov, vedenie žiakov k čítaniu klasických textov v origináloch a neskrátených prekladoch, ku štúdiu v archívoch a depozitároch múzeí, k archeologickému výskumu, k zberu a interpretácii rozsiahlejších rozhovorov s pamätníkmi alebo k pozornej interpretácii textov.

Komu je program určený
Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl.

Výška podpory
Podpora vo výške 30.000,- CZK  (cca 1100 EUR) sa udeľuje spravidla štyrom prihláseným, a to bez určenia poradia.

Výber podporených aktivít
Nadácia menuje najmenej päťčlennú komisiu, zloženú zo zástupcov Správnej rady a Ústavu profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ktorá navrhne udelenie podpory. O udelení podpory rozhoduje Správna rada nadácie.

Prihláška do programu
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí prihláška obsahovať ako prílohu (v jednom súbore formátu pdf, v celkovom rozsahu 5 až 10 normostrán):

  1. Popis pedagogickej aktivity vrátane jej zdôvodnenia a reflexie jej zmyslu pre žiakov či študentov
  2. Podrobný popis časového harmonogramu
  3. Charakteristiku a počet zúčastnených žiakov alebo študentov
  4. Prehlásenie, že táto aktivita už nebola podporená inou cenou alebo grantom

Časový harmonogram
Vyhlásenie programu: 1. 7. 2018
Uzávierka prihlášok: 1. 2. 2019
Vyhlásenie výsledkov: 1. 4. 2019
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie podpory sa uskutoční v apríli 2019 v Brne.
Popisy podporených aktivít budú publikované na webových stránkach nadácie a ich autori budú mať voľný vstup na Letnú školu histórie, ktorú každoročne usporiada Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, kde budú mať priestor na predstavenie svojich aktivít.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská, 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón:  +420 54 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz alebo vnjh[a]vnjh.cz
Webová stránka: www.vnjh.cz

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová
Tel: 777 007 918
E-mail: barbora.holubova@pedf.cuni.cz 
Webová stránka: www.pedf.cuni.cz/uprps 

 Vyhlásenie programu Labyrint sveta – Ceny Vladimíra Jochmanna pre učiteľov pre rok 2019 (91.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa