Úvodní strana oddelovac pre stredné školy oddelovac Vyhlásenie Labyrintu sveta – Ceny Vladimíra Jochmanna pre učiteľov

LABYRINT SVETA – CENA VLADIMÍRA JOCHMANNA PRE UČITEĽOV

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku
(program je vyhlasovaný spolu s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy)

Zmysel programu
Zmyslom programu je podporiť učiteľov, ktorí v žiakoch a študentoch podnecujú záujem o históriu, spoločnosť a ďalšie humanitné témy, ale môžu byť odradzovaní všeobecným tlakom na praktickú stránku výučby alebo na znižovanie jej náročnosti. V programe budú podporené také školské a mimoškolské aktivity, ktoré môžu byť inšpiráciou pre ďalších učiteľov, majú dlhodobejší charakter a sú z hľadiska bežnej výučby nadštandardné. To je  napr. výučba voliteľných seminárov klasických jazykov, vedenie žiakov k čítaniu klasických textov v origináloch a neskrátených prekladoch, ku štúdiu v archívoch a depozitároch múzeí, k archeologickému výskumu, k zberu a interpretácii rozsiahlejších rozhovorov s pamätníkmi alebo k pozornej interpretácii textov.

Komu je program určený
Program je určený pre učiteľov základných a stredných škôl.

Výška podpory
Podpora vo výške 30.000,- CZK  (cca 1100 EUR) sa udeľuje spravidla štyrom prihláseným, a to bez určenia poradia.

Výber podporených aktivít
Nadácia menuje najmenej päťčlennú komisiu, zloženú zo zástupcov Správnej rady a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ktorá navrhne udelenie podpory. O udelení podpory rozhoduje Správna rada nadácie.

Prihláška do programu
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí prihláška obsahovať ako prílohu (v jednom súbore formátu pdf, v celkovom rozsahu 5 až 10 normostrán):

  1. Popis pedagogickej aktivity vrátane jej zdôvodnenia a reflexie jej zmyslu pre žiakov či študentov
  2. Podrobný popis časového harmonogramu
  3. Charakteristiku a počet zúčastnených žiakov alebo študentov
  4. Prehlásenie, že táto aktivita už nebola podporená inou cenou alebo grantom

Časový harmonogram
Vyhlásenie programu: 1. 7. 2018
Uzávierka prihlášok: 1. 2. 2019
Vyhlásenie výsledkov: 1. 4. 2019
Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie podpory sa uskutoční v apríli 2019 v Brne.
Popisy podporených aktivít budú publikované na webových stránkach nadácie a ich autori budú mať voľný vstup na Letnú školu histórie, ktorú každoročne usporiada Katedra andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK, kde budú mať priestor na predstavenie svojich aktivít.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská, 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón:  +420 54 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz alebo vnjh[a]vnjh.cz
Webová stránka: www.vnjh.cz

Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Holubová
Tel: 777 007 918
E-mail: barbora.holubova[a]pedf.cuni.cz
Webová stránka: www.pedf.cuni.cz 

 Vyhlásenie programu Labyrint sveta – Ceny Vladimíra Jochmanna pre učiteľov pre rok 2019 (90.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa