Úvodní strana oddelovac pre stredné školy oddelovac Vyhlásenie Seminára pre slovenských a českých učiteľov dejepisu

SEMINÁR PRE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH UČITEĽOV DEJEPISU A OBČIANSKEJ VÝCHOVY, HISTORIKOV A ARCHIVÁROV

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Od roku 1991 sa každoročne konajú stretnutia českých a slovenských historikov v podobe vedeckých seminárov pre vyučujúcich dejepisu. Hlavným organizátorom týchto seminárov je Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na obsah má podstatný vplyv Česko-slovenská komisia historikov. Na seminároch zameraných na moderné české a slovenské dejiny vystupujú špičkoví českí a slovenskí historici: V. Prečan, R. Kvaček, P. Čornej, V. Nálevka, J. Rychlík, J. Pánek, Z. Beneš, J. Gebhart, J. Kuklík, R. Holec, V. Kratochvíl, D. Kováč, I. Kamenec, M. Pekník a ďalší. Prednášky boli publikované už v troch zborníkoch a uverejňujú sa v Česko-slovenské historické ročenke.

Vzhľadom k tomu, že Vzdelávacia nadácia Jána Husa pokladá tieto semináre historikov za životne dôležité pre vzdelanostnú úroveň a historické vedomie dorastajúcej generácie a kultúrnych elít v Čechách a na Slovensku a že takéto rozširovanie diskurzu o našej nedávnej minulosti a slobodná spolupráca predstaviteľov národných kultúrnych elít sú v  súlade s českými a slovenskými národnými záujmami, rozhodla sa od roku 2005 semináre podporovať finančne a od roku 2008 sa nadácia stáva spoluusporiadateľom tejto jedinečnej iniciatívy.

Záujemci o Seminár pre českých a slovenských učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov sa môžu prihlásiť na vnjh[a]vnjh.cz alebo telefonicky na čísle: 530 331 240-1.

Kontaktná adresa
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240-1
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa