Úvodní strana oddelovac pre vysoké školy oddelovac Vyhlásenie Štipendia Husovej nadácie

ŠTIPENDIUM HUSOVEJ NADÁCIE

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Zmysel programu
Vzdelávacia nadácia Jána Husa pokladá v súčasnosti za jednu zo svojich najdôležitejších úloh podporiť predovšetkým slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov, čo nie je podľa jej presvedčenia samozrejmé a všeobecne  podporované.

Komu je program určený
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov do veku 35 rokov (vrátane, počítané ku dňu uzávierky žiadostí), pôsobiacich v neaplikovaných humanitných, spoločenskovedných a príbuzných odboroch.

Výška štipendia
Štipendium činí 80 tis. Kč.

Výber štipendistov
Štipendistov vyberá Správna rada nadácie na základe svojho vlastného uváženia a posúdenia žiadostí s ohľadom na zmysel programu.

Žiadosť o štipendium
Okrem vyplnenia základných údajov do webového formulára musí žiadosť o udelenie štipendia obsahovať ako prílohu (v jednom súbore PDF, ktorého celkový rozsah nesmie prekročiť 5 normostran):

 1. Stručný životopis
 2. Popis pracovného postavenia žiadateľa a jeho životných i odborných plánov
 3. Dobre zdôvodnený rozklad, ako bude štipendium využité
 4. Ukážku vlastného textu v rodnom jazyku
 5. Formuláciu vlastnej vízie v odbore
  Žiadosť ďalej môže obsahovať (v ďalších súboroch, nad uvedený rozsah):
 6. Zoznam publikácií
 7. Vlastné publikované, alebo aj nepublikované či nepublikovateľné práce
 8. Neformálnu charakteristiku uchádzača od kolegu
 9. Odporúčanie domovského pracoviska
 10. Súhlas prijímajúcej inštitúcie (akceptačný list) v prípade vycestovania do zahraničia
 11. Ďalšie prílohy podľa uváženia uchádzača

Časový harmonogram
Vyhlásenie programu: 2. 1. 2018
Uzávierka žiadostí: 9. 9. 2018
Vyhlásenie výsledkov: 15. 11. 2018
Štipendisti potom budú povinní podať nadácii správu o využití štipendia
do konca ďalšieho kalendárneho roka.

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefón: 530 331 240
E-mail: jsvabova[a]vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlásenie programu Štipendium Husovej nadácie pre rok 2018 (152.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2018 Vzdělávací nadace Jana Husa