Úvodní strana oddelovac Programy rozvoje vzdělávání

Programy rozvoje vzdělávání

Vzdělanost je pro nadaci spojena především se svobodou, kulturou a demokracií.

Vzdělávání vyžaduje svobodu vyučovat a bádat.

Vzdělání hledá odpovědi na poměr lidí k lidem a lidí k přírodě. Bez vzdělání nevíme, kam směřujeme se svou moderní technikou, technologií a ekonomickým růstem.

Vzdělání je klíčovou podmínkou fungování politické demokracie. Bez vzdělaného obyvatelstva ztrácí soutěž programů, politických stran a možnost volby mezi nimi svůj smysl.

  


Výjimečně podpoříme i jiné mimořádné aktivity, které odpovídají záměrům nadace. Mimo vyhlášené programy lze nadační příspěvek poskytnout pouze na základě žádosti, s níž je podrobně seznámen člen Správní rady, který jej přednese a doporučí Správní radě k projednání.

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa