Úvodní strana oddelovac Dárci a spolupracující instituce oddelovac Spolupracující instituce

Spolupracující instituce

V roce 2017 :

Association Jan Hus, Francie

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov

Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí
nad Labem

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Fórum dárců, Praha

Moravské zemské muzeum, Brno

Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Nejvyšší soud ČR

Nejvyšší správní soud ČR

Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické
univerzity, Liberec

Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické

fakulty Univerzity Karlovy, Praha

Ústavní soud ČR

Veřejný ochránce práv

V letech předchozích :

Association Jan Hus (Francie)
British Council (Česká republika)
Civic Education Project (Česká republika/Maďarsko)
Claridge Press (Velká Británie)
Doplněk (Česká republika)
East West Institute (Česká republika)
Econnect (Česká republika)
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Česká republika)
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Fórum dárců (Česká republika)
Fulbright Commission (Česká republika/Maďarsko)
Higher Education Support Program of the Open Society Institute (Maďarsko)
Hotel Continental, Brno, s. r. o. (Česká republika)
ICN, o. p. s., Praha
Jan Hus Educational Foundation, (Velká Británie)
Jednota českých matematiků a fyziků, Česká fyzikální společnost, Odborná skupina Organizace výzkumu
Masarykova Univerzita (Česká Republika)
Moravské zemské muzeum (Česká Republika)
Nadace Adra (Česká Republika)
Nadace Open Society Fund (Česká republika)
Nadace Partnerství (Česká republika)
Nejvyšší soud ČR
Nejvyšší správní soud ČR
Nejvyšší státní zastupitelství ČR
Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulta Technické univerzity, Liberec
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Rektorát Masarykovy university v Brně (Česká republika)
Rektorát University Karlovy v Praze (Česká republika)
Sdružení přátel konta Bariéry, Brno (Česká republika)
Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava (Slovenská republika)
Stavby silnic a železnic (Česká Republika)
Ústavní soud ČR
Veřejný ochránce práv
Vysoké učení technické (Česká Republika)
Vzdělávacia nadácia Jana Husa, Bratislava (Slovenská republika)
 
Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa