Stipendium Husovy nadace na rok 2010/11 bylo uděleno stipendistům:

Mgr. et Mgr. Vít Baisa
Fakulta informatiky, Ústav hudební vědy filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Filip Horáček
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Fakulta humanitních studií UK, Praha

Petr Janský, M.Sc.
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Lubica Kobová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Ladislav Koreň
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové

Mgr. Martina Kotlíková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Erik Láštic, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Katarina Nádaská
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Anabela Obyšovská
Filozofická fakulta UPJŠ, Košice, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Igor Sedlár, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. et Mgr. Adéla Souralová
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Martin Šimon
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Eva Škorvanková, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. František Štěch, Th.D.

Teologická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice

Mgr. Monika Tannenbergerová, DiS.
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Eva Taranová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Ondřej Váša

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. et Bc. Kateřina Vojtíšková
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Ladislav Vyhnánek
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa