Stipendium Husovy nadace na rok 2013/14 bylo uděleno stipendistům:

Mgr. Jan Halák, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Mgr. Milan Hanyš 
Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Františka Jirousová
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Petra Kmeťová, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

Mgr. Katarina Kobzošová
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Stipendium uděleno s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

JUDr. David Kosař, Ph.D., LLM., J.S.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Jiří Pánek
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

Mgr. Petr Vašát, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, Praha

Mgr. Pavel Žůrek
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa