Stipendium Husovy nadace na rok 2015/16 bylo uděleno stipendistům:

Mgr. Petr Andreas, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Felix Borecký
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Mgr. Karol Hollý, PhD.
Historický ústav SAV, Bratislava

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

Mgr. Bc. Ivana Hrubešová, DiS.
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

PhDr. Anton Hruboň
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica

Mgr. Petr Kupka
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. et Mgr. Michal Mochťak, Ph.D.
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Jiří Petrášek
Centrum medievistických studií, Filosofický ústav AV ČR, Praha

Mgr. Petr Slouka
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D.
Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň

Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

PhDr. Josef Ženka, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa