Stipendium Husovy nadace

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

(ve Slovenské republice vyhlašovaný s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)

Smysl programu

Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

Komu je program určen

Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

Výše stipendia

Stipendium činí 80 tis. Kč (ve Slovenské republice může zahrnovat podporu Nadácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Výběr stipendistů

Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. 

Žádost o stipendium

Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 3 normostrany):

1. Stručný životopis

2. Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných plánů

3. Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito pro získání času na svobodné a nerušené bádání

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

4. Seznam publikací

5. Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné práce

6. Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy

7. Doporučení domovského pracoviště

8. Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do zahraničí

9. Další přílohy podle uvážení uchazeče

Časový harmonogram

Uzávěrka žádostí: 9.9. 2016

Vyhlášení výsledků: 30. 11. 2016

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia. 

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová

Telefon: 530 331 240

E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz

Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Stipendium Husovy nadace pro rok 2016 (33.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2016 Vzdělávací nadace Jana Husa