STIPENDIUM HUSOVY NADACE

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

 Smysl programu
Vzdělávací nadace Jana Husa považuje v současnosti za jeden ze svých nejdůležitějších úkolů podpořit především svobodné a nerušené bádání začínajících vysokoškolských učitelů a akademických pracovníků, jež není podle jejího přesvědčení samozřejmé a obecně podporované.

 Komu je program určen
Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), působící v neaplikovaných humanitních, společenskovědních a příbuzných oborech. 

 Výše stipendia
Stipendium činí 80 tis. Kč.

 Výběr stipendistů
Stipendisty vybírá Správní rada nadace na základě svého vlastního uvážení a posouzení žádostí s ohledem na smysl programu. 

 Žádost o stipendium
Kromě vyplnění základních údajů do webového formuláře musí žádost o udělení stipendia obsahovat jako přílohu (v jednom souboru PDF, jehož celkový rozsah nesmí překročit 6 normostran):

1.                  Stručný životopis

2.                  Popis pracovního postavení žadatele a jeho životních i odborných 

                     plánů

3.                  Dobře zdůvodněný rozklad, jak bude stipendium využito

4.                  Ukázku vlastního textu v rodném jazyce (alespoň 1 normostrana)

5.                  Formulaci vlastní vize v oboru

Žádost dále může obsahovat (v dalších souborech, nad uvedený rozsah):

6.                  Seznam publikací

7.                  Vlastní publikované, nebo i nepublikované či nepublikovatelné 

                     práce

8.                  Neformální charakteristiku uchazeče od kolegy

9.                  Doporučení domovského pracoviště

10.                Souhlas přijímající instituce (akceptační list) v případě výjezdu do 

                     zahraničí

11.                Další přílohy podle uvážení uchazeče

Časový harmonogram
Vyhlášení programu: 2. 1. 2019
Uzávěrka žádostí: 8. 9. 2019
Vyhlášení výsledků: 15. 11. 2019

Stipendistům pak bude uložena povinnost podat nadaci do konce dalšího roku zprávu o využití stipendia. 

Kontakty
Vzdělávací nadace Jana Husa
Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh[a]vnjh.cz
Webové stránky: www.vnjh.cz

 Vyhlášení programu Stipendium Husovy nadace pro rok 2019 (151.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa