Úvodní strana oddelovac O nadaci oddelovac Ve službách české a slovenské vzdělanosti

Ve službách české a slovenské vzdělanosti

Zde je k nahlédnutí soubor dokumentující činnost nadace od podzemní univerzity až do současnosti. Podrobné jsou údaje o působení v České republice a ve Slovenské republice po roce 1990. Přesný obsah dokumentu je uveden níže.

Obsah

Mezinárodní sbor patronů/ Medzinárodný zbor patrónov
Správní a Dozorčí rada/ Správna a Dozorná rada
Od podzemní univerzity k profesionální nadaci/ Od podzemnej univerzity k profesionálnej nadácii

ČESKÁ REPUBLIKA

Historie Vzdělávací nadace Jana Husa v datech 
A. Účastníci projektů
B. Podpořené projekty
C. Nové a inovované obory a předměty
D. Podpořené publikace
E. Programy pro mladé učitele: Novicius, Stipendium
F. Ceny

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

História Vzdelávacej nadácie Jana Husa v dátach
A. Účastníci projektov
B. Podporené projekty
C. Nové a inovované odbory a predmety
D. Podporené publikácie
E. Program pre mladých učiteĺov: Novicius, Štipendium
F. Ceny

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa