Úvodní strana oddelovac O nadaci oddelovac Výroční zprávy a Zprávy Dozorčí rady

 Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2017

                                ÚVODNÍ SLOVO


V roce 2017 pokračovala Vzdělávací nadace Jana Husa v plnění svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Udělila 12 stipendií (10 v programu Stipendium Husovy nadace a 2 v programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace), 10 cen (5 v programu Cena Bronislavy Müllerové, 3 v programu IUS et SOCIETAS a 2 v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa) a přispěla na konání Francouzské letní univerzity a Semináře pro české a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. To vše s úmyslem podpořit rozvoj vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání.

V roce 2017 se ovšem vzdělanost rozvíjela i sama od sebe, a to způsobem a směrem, který je jí už od nepaměti vlastní. Uvažme poznámku o dospělých učencích, kterou najdeme v povídce Antona Pavloviče Čechova Černý mnich:

„Přemýšlel i o tom, kolik bere život za ona nepatrná a všední blaha, která může člověku poskytnout. Například k tomu, aby ke čtyřicítce dosáhl univerzitní stolice a mohl být obyčejným profesorem a mdlým, nudným, těžkým jazykem vykládat obyčejné a přitom cizí myšlenky – zkrátka k tomu, aby dosáhl postavení průměrného vědce, musel (…) patnáct let studovat, pracovat dnem i nocí, přestát těžkou duševní chorobu, uzavřít nezdařený sňatek a prožít spoustu všelijakých hloupostí a nespravedlností, na něž by bylo příjemnější nevzpomínat.“

(přeložil Emanuel Frynta, In: Případy z praxe, vydáno v nakl. Svoboda 1987, s. 184)

Ke způsobu a směru, jimiž se vzdělanost rozvíjí právě tak sama jako od sebe, patří i postupná rezignace mnoha učenců na vlastní myšlení, jež provází jejich úspěšné setrvání ve školách a postupně nahrazuje jejich nepatřičné sebevědomí a původní nerozlišování pokroku v učení se a pokroku v kariéře. Tato rezignace se pak často stává mírou sloužící k hodnocení a výchově studentů a mladších kolegů. To k rozvoji vzdělanosti patří a Vzdělávací nadace Jana Husa si je vědoma, v jakých podmínkách podporuje svobodné myšlení a bádání.

V roce 2017 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala i v uvážlivé péči o svůj majetek a opět o něco zvýšila své nadační jmění.


Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
předseda Správní rady 
Vzdělávací nadace Jana Husa 

  

Výroční zpráva 2017 včetně účetní závěrky s přílohou i zpráva auditora jsou uloženy v kanceláři nadace a ve Sbírce listin nadačního rejstříku u Krajského soudu v Brně. Výrok auditora byl bez výhrad.

Dokument Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2017 a Zpráva Dozorčí rady VNJH 2017 jsou k dispozici ke stažení zde:

 Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2017 (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva Dozorčí rady 2017 (82.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zprávy dozorčí rady let minulých

 Zpráva dozorčí rady 2016 (198.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2015 (91.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2014 (138.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2013 (138.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2012 (87.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2011 (126.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Zpráva dozorčí rady 2010 (54.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyrobila Omega Design
Mapa webu   |  O webu   |  Partneři  |  Tisknout stránku   |  © 2010–2019 Vzdělávací nadace Jana Husa