zde se nacházíte:
Úvod > 25. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

25. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

25.08.2015

Ve dnech 19. až 21. srpna 2015 se konal v prostorách Technické univerzity v Liberci  25. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře k česko-slovenským vztahům (Česko-slovenské vztahy, Slovensko-české vzťahy).  Seminář pořádaly hostující Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, Vzdělávací nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů.
Akce se konala pod patronací Česko-slovenské komise historiků a za spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem pamäti národa, Ústavem politických vied Slovenské akadémie vied a Severočeským muzeem v Liberci. 

Letošní ročník, čtvrtý v rámci pětiletého cyklu „Československo v letech 1945–1989“, byl nazván „Život na hranicích v letech 1945 - 1989“.

Úvodní slovo přednesl prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., významný český historik působící v současné době na Katedře historie FP Technické univerzity v Liberci, poté na dané téma přednášeli čeští a slovenští historikové a další hosté.