zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci

Vzdělávací nadace Jana Husa

Vzdělávací nadace Jana Husa je mezinárodní, nepolitická, nekonfesijní, vzdělávací a kulturní nadace. Vznikla na sklonku sedmdesátých let v Oxfordu s cílem pomoci ohrožené kultuře a vzdělanosti v komunistickém Československu. Až do roku 1989 sídlila v zahraničí (Velká Británie, Francie, Kanada, USA, Belgie, Německo) a pomáhala českým a slovenským aktivistům vytvořit síť tajných bytových seminářů "podzemní univerzity", překládat a vydávat nejdůležitejší díla západní demokratické literatury v samizdatových edicích a organizovat nezávislé kulturní aktivity.

V roce 1990 byla založena Československá vzdělávací nadace Jana Husa se sídlem v Brně a pobočkami v Praze a v Bratislavě, kde pokračovala v plnění svého poslání v nových podmínkách přechodu od totality k demokracii. Od roku 1993 uskutečňovali  společné i své vlastní programy dvě organizace – Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice a Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve Slovenské republice. Obě nadace působily jako společná iniciativa s totožnou správní radou složenou z Čechů a Slováků.

V roce 2009 ukončila z ekonomických důvodů svou činnost Vzdelávacia nadácia Jana Husa ve Slovenské republice.  Programy pro Slovenskou republiku  převzala a  nadále uskutečňuje Vzdělávací nadace Jana Husa v České republice. 

Svou činností se nadace snaží napomáhat rozvoji vzdělávání a posílení občanské společnosti v obou republikách.  Žádost o nadační příspěvek  může podat kterýkoliv jednotlivec či  organizace, jejíchž projekt odpovídá zaměření nadace a podmínkám aktuálních programů.

Jan Hus Educational Foundation ve Velké Británii se po mnoha letech práce a pomoci českému a slovenskému vyššímu vzdělávání rozhodla ukončit svou činnost. Správní rada české a slovenské Vzdělávací nadace Jana Husa jí tímto dopisem (55 kB, Adobe Acrobat dokument) vyjadřuje své velké poděkování.

Association Jan Hus ve Francii pokračuje ve své činnosti. Na první utajované semináře v roce 1981 navazuje od roku 1991 Letní univerzita francouzské filozofie, která přispívá mimo jiné  k přípravě doktorandů. Koná se každoročně střídavě ve Francii, České republice a Slovenské republice, ve spolupráci se Vzdělávací nadací Jana Husa, univerzitami a akademickými pracovišti v České republice a ve Slovenské republice.  Bude tomu  30 let, co takto vytváříme  a udržujeme důležité vazby mezi francouzskou kulturou na jedné straně a českou a slovenskou na straně druhé.