zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Ve službách české a slovenské vzdělanosti

Ve službách české a slovenské vzdělanosti

Zde je k nahlédnutí soubor dokumentující činnost nadace od podzemní univerzity až do současnosti. Podrobné jsou údaje o působení v České republice a ve Slovenské republice po roce 1990. Přesný obsah dokumentu je uveden níže.

Obsah dokumentu

Mezinárodní sbor patronů/ Medzinárodný zbor patrónov
Správní a Dozorčí rada/ Správna a Dozorná rada
Od podzemní univerzity k profesionální nadaci/ Od podzemnej univerzity k profesionálnej nadácii

ČESKÁ REPUBLIKA

Historie Vzdělávací nadace Jana Husa v datech 

A. Účastníci projektů

B. Podpořené projekty

C. Nové a inovované obory a předměty

D. Podpořené publikace

E. Programy pro mladé učitele: Novicius, Stipendium

F. Ceny

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

História Vzdelávacej nadácie Jana Husa v dátach

A. Účastníci projektov

B. Podporené projekty

C. Nové a inovované odbory a predmety

D. Podporené publikácie

E. Program pre mladých učiteĺov: Novicius, Štipendium

F. Ceny