zde se nacházíte:
Úvod > Dárci a spolupráce > Spolupracující instituce

Spolupracující instituce

V roce 2017

 • Association Jan Hus, Francie
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
 • Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
 • Filosofický ústav Akademie věd ČR, Praha
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
 • Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Ústí
  nad Labem
 • Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Fórum dárců, Praha
 • Moravské zemské muzeum, Brno
 • Nadácia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • Nejvyšší soud ČR
 • Nejvyšší správní soud ČR
 • Nejvyšší státní zastupitelství ČR
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta Technické
  univerzity, Liberec
 • Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
 • Ústavní soud ČR
 • Veřejný ochránce práv

V letech předchozích

 • Association Jan Hus (Francie)
 • British Council (Česká republika)
 • Civic Education Project (Česká republika/Maďarsko)
 • Claridge Press (Velká Británie)
 • Doplněk (Česká republika)
 • East West Institute (Česká republika)
 • Econnect (Česká republika)
 • Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy (Česká republika)
 • Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
 • Filosofický ústav Akademie věd České republiky, Praha
 • Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava
 • Fórum dárců (Česká republika)
 • Fulbright Commission (Česká republika/Maďarsko)
 • Higher Education Support Program of the Open Society Institute (Maďarsko)
 • Hotel Continental, Brno, s. r. o. (Česká republika)
 • ICN, o. p. s., Praha
 • Jan Hus Educational Foundation, (Velká Británie)
 • Jednota českých matematiků a fyziků, Česká fyzikální společnost, Odborná skupina Organizace výzkumu
 • Masarykova Univerzita (Česká Republika)
 • Moravské zemské muzeum (Česká Republika)
 • Nadace Adra (Česká Republika)
 • Nadace Open Society Fund (Česká republika)
 • Nadace Partnerství (Česká republika)
 • Nejvyšší soud ČR
 • Nejvyšší správní soud ČR
 • Nejvyšší státní zastupitelství ČR
 • Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulta Technické univerzity, Liberec
 • Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • Rektorát Masarykovy university v Brně (Česká republika)
 • Rektorát University Karlovy v Praze (Česká republika)
 • Sdružení přátel konta Bariéry, Brno (Česká republika)
 • Spoločnosť PRO HISTORIA, Bratislava (Slovenská republika)
 • Stavby silnic a železnic (Česká Republika)
 • Ústavní soud ČR
 • Veřejný ochránce práv
 • Vysoké učení technické (Česká Republika)
 • Vzdělávacia nadácia Jana Husa, Bratislava (Slovenská republika)