zde se nacházíte:
Úvod > Programy rozvoja a vzdelávania > Vysoké školy > Francúzska letná univerzita

Francúzska letná univerzita

Program pre Českú republiku a Slovenskú republiku

Cieľ programu

Cieľom programu je podpora dlhodobej spolupráce francúzskych,  českých a slovenských študentov a učiteľov filozofie. Vyvrcholením spolupráce je každoročná Francúzska letná univerzita (do roku 2010 Letná univerzita francúzskej filozofie), ktorú organizačne zabezpečuje  striedavo Vzdělávací nadace Jana Husa v Českej republike a Association Jan Hus vo  Francúzsku. Letná univerzita se koná striedavo v Českej republike, Slovenskej republike a vo Francúzsku.

Výberové konanie na Francúzsku letnú univerzitu

Sú vyberaní predovšetkým schopní študenti a doktorandi, ktorí napísali nadpriemerne hodnotené seminárne a bakalárske práce. Ďalej musia preukázať takú znalosť francúzštiny, aby boli schopní sa zapojiť do odbornej diskusie a pripraviť vlastný príspevok. 

Záujemci o Francúzsku letnú univerzitu sa môžu prihlásiť na vnjh@vnjh.cz alebo telefonicky na čísle: 530 331 240-1.

Prehľad Francúzskych letných univerzít

(do roku 2010 Letných univerzít francúzskej filozofie)

 1. 1991 BECHYNĚ (Bohême / Čechy) Philosophie politique et phénoménologie
 2. 1992 CHANTILLY (France / Francie / Francúzsko) Puissance politique et pouvoir
 3. 1993 PÍLA (Slovaquie / Slovensko) La question du sujet
 4. 1994 VALTICE (Moravie / Morava) Les Europes
 5. 1995 PARIS (France / Francie / Francúzsko) Ordre et désordre I
 6. 1996 LIBLICE (Bohême / Čechy) Ordre et désordre II
 7. 1997 JAHODNÁ (Slovaquie / Slovensko) Les lumières aujourd´hui
 8. 1998 BRNO (Moravie / Morava) Interpréter, expliquer, comprendre
 9. 2000 PARIS (France / Francie / Francúzsko) Etat, droit, justice
 10. 2001 PRIBYLINA (Slovaquie / Slovensko) Le temps et l´événement
 11. 2002 LYON (France / Francie / Francúzsko) La différence des sexes
 12. 2003 HEJNICE (Bohême / Čechy) La ville
 13. 2004 TOPOĽČIANKY (Slovaquie / Slovensko) La conversation
 14. 2005 LA ROCHELLE (France / Francie / Francúzsko) Frontières et limites
 15. 2006 OLOMOUC (Moravie / Morava) Langues et langage
 16. 2007 STARÁ LESNÁ (Slovaquie / Slovensko) Image, imagination, imaginaire
 17. 2008 CLERMONT-FERRAND  (France / Francie / Francúzsko) Crime et criminels, savants et meurtriers: intrigues de la vérité et de la justice
 18. 2009 TŘEŠŤ (Moravie / Morava) Le voyage en littérature et philosophie
 19. 2010 SMOLENICE (Slovaquie / Slovensko) Les passions de l´âme
 20. 2011 OLOMOUC (Moravie / Morava) L´Étranger
 21. 2012 STARÁ LESNÁ (Slovaquie / Slovensko) L´Individu et la famille
 22. 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE (Bohême / Čechy) Nature(s)
 23. 2014 MODRA-HARMÓNIA (Slovaquie / Slovensko) L´Invisible et le Visible
 24. 2015 ŠTĚKEŇ (Bohême / Čechy) Le rêve
 25. 2016 KOKOŠOVCE (Slovaquie / Slovensko) L´enfant
 26. 2017 TELČ (Bohême / Čechy) Animal et animalité
 27. 2018 BANSKÁ ŠTIAVNICA (Slovaquie / Slovensko) Homme nouveau, homme ancien: autour des figures émergentes et disparaissantes de l’humain
 28. 2019 BROUMOV (Bohême / Čechy) Mémoire – oubli – réminiscence

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz alebo vnjh@vnjh.cz