zde se nacházíte:
Úvod > Podpořte nás

Podpořte nás

Cílem Vzdělávací nadace Jana Husa je podpora vzdělanosti a kultury. Pokud i Vy máte zájem přispět ke kultivaci myšlení a vzdělávání mladých lidí, k vydávání zajímavých knih a vědeckých prací, či jinak podpořit naši činnost, můžete tak učinit třeba formou námětů a připomínek, jak vylepšit a rozšířit činnost nadace. Napište nám, prosím, na naši adresu.

V případě, že budete chtít naši činnost podpořit finančně, nabízíme našim dárcům možnost podpory samotné nadace nebo cílené podpory jednotlivých programů nadace. Pomůže nám jakákoli výše Vašeho příspěvku.

Vystavení potvrzení o Vašem daru pro daňové účely je samozřejmostí. Pošlete nám, prosím, údaje pomocí připraveného formuláře (viz níže) nebo emailem na naši adresu.

Pokud si přejete sepsat Darovací smlouvu (viz níže), napište nám na naši adresu.

Podpořit nadaci můžete i přispěním na veřejnou sbírku.

Umístíte-li na Vaše webové stránky odkaz na stránky nadace, podpoříte povědomí o nadaci a jejich záměrech.

Děkujeme Vám za jakoukoli výši i jakýkoli způsob podpory. Bude využita ve prospěch rozvoje vzdělávání v České republice a Slovenské republice. Informaci o Vašem daru budeme publikovat v materiálech nadace. Přehled aktivit a programů podpořených nadací od roku 1990 najdete v našem sborníku Ve službách české a slovenské vzdělanosti. Auditované výsledky hospodaření VNJH jsou dostupné ve Výroční zprávě.