zde se nacházíte:
Úvod > Podpořte nás > Finanční podpora

Finanční podpora

Podpora nadace

Zadejte jednorázový nebo trvalý příkaz k převodu jakékoli částky na účet č. 2900004137/2010. Váš dar se stane součástí Nadačního jmění a dlouhodobým zdrojem pro činnost nadace. Děkujeme Vám.

Cílená podpora jednotlivých programů

Můžete si zvolit, kterou z našich aktivit podpoříte. Finanční dary, prosím, posílejte na účet č.2900004137/2010 a jako variabilní symbol uveďte číslo uvedené v závorce u programu.

Stipendium Husovy nadace

Variabilní symbol – VS 101

Více o stipendiu

Grant Husovy nadace

Variabilní symbol – VS 102

Více o programu

Francouzská letní univerzita

Variabilní symbol – VS 103

Více o programu

Cena Ius et Societas

Variabilní symbol – VS 104

Více o ceně

Cena Bronislavy Müllerové

Variabilní symbol – VS 201

Více o stipendiu

Stipendium Georga Placzeka

Variabilní symbol – VS 202

Seminář pro slovenské a české učitele dějepisu

Variabilní symbol – VS 203

Více o stipendiu

Labyrint světa – Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele

Variabilní symbol – VS 204

Více o stipendiu