zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Výroční zprávy a Zprávy dozorčí rady

Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2019

Úvodní slovo

V roce 2019 Vzdělávací nadace Jana Husa plnila své poslání podporovat vzdělanost a svobodu tím způsobem, že udělovala stipendia vysokoškolským studentům a mladým badatelům v programu Stipendium Husovy nadace, v programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace a v programu IUS et SOCIETAS, středoškolským studentům v programu Cena Bronislavy Müllerové a granty středoškolským učitelům v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa. Rovněž podpořila vydání dvou knih v programu Grant Husovy nadace Pravda, univerzita a akademické svobody a Akademická svoboda jako filosofický problém: Pravda, spravedlnost a profesionální odpovědnost a přispěla na konání Francouzské letní univerzity a Semináře pro české a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. To vše s úmyslem podpořit rozvoj vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání i v podmínkách svobodné demokratické společnosti a dostát morálním závazkům vytvořeným domácími i zahraničními předlistopadovými zakladateli. Už 30 let nadace působí ve svobodné Československé, nyní České republice a Slovenské republice. Nadace obdržela pamětní medaile Univerzity Komenského v Bratislavě a Masarykovy univerzity v Brně u příležitosti oslav 100 let jejich existence.

V roce 2019 z nadace odešel mladý, nadějný a pracovitý předseda Tomáš Holeček. To vedlo k úvahám o způsobu pokračování i vedení nadace, které dospěly k rozhodnutí o decentralizaci nadace, takže nadace nyní nemá předsedu, ale je vedena dvěma místopředsedy a členové nadace si mezi sebou rozdělili jednotlivé programy nadace s úmyslem se jim věnovat s vyšší mírou péče než dosud. Na konci roku 2019 byla položena otázka po smyslu a poslání nadace. Odpovědi na otázky byly formulovány na počátku roku 2020 a budou promítnuty do další práce nadace.

Nadace hledá způsoby jak u středoškolských i vysokoškolských studentů, učitelů a badatelů vzbudit zájem o svobodu, vzdělanost a kritické myšlení a podpořit ty, kteří jsou na jedné straně originální a inspirativní, na druhé straně marginalizováni současným akademickým, vzdělávacím i socio-ekonomickým systémem.

V roce 2019 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala v uvážlivé péči o svůj majetek.

Nedávno nás opustili dva patroni nadace, filosof Ladislav Hejdánek a jeden z britských zakladatelů, Roger Scruton. V knize věnované Moderní filosofii napsal:

„V argumentu o morálních problémech je relativismus prvním útočištěm darebáka.“

 

PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

místopředseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa

Výroční zpráva 2019 včetně účetní závěrky s přílohou i zpráva auditora jsou uloženy v kanceláři nadace a ve Sbírce listin nadačního rejstříku u Krajského soudu v Brně. Výrok auditora byl bez výhrad.

Dokument Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2019 a Zpráva Dozorčí rady VNJH 2019 jsou k dispozici ke stažení zde: