zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Výroční zprávy a Zprávy dozorčí rady

Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2017

Úvodní slovo

V roce 2017 pokračovala Vzdělávací nadace Jana Husa v plnění svého poslání podporovat vzdělanost, kulturu a svobodu. Udělila 12 stipendií (10 v programu Stipendium Husovy nadace a 2 v programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace), 10 cen (5 v programu Cena Bronislavy Müllerové, 3 v programu IUS et SOCIETAS a 2 v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa) a přispěla na konání Francouzské letní univerzity a Semináře pro české a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře. To vše s úmyslem podpořit rozvoj vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání.

V roce 2017 se ovšem vzdělanost rozvíjela i sama od sebe, a to způsobem a směrem, který je jí už od nepaměti vlastní. Uvažme poznámku o dospělých učencích, kterou najdeme v povídce Antona Pavloviče Čechova Černý mnich:

„Přemýšlel i o tom, kolik bere život za ona nepatrná a všední blaha, která může člověku poskytnout. Například k tomu, aby ke čtyřicítce dosáhl univerzitní stolice a mohl být obyčejným profesorem a mdlým, nudným, těžkým jazykem vykládat obyčejné a přitom cizí myšlenky – zkrátka k tomu, aby dosáhl postavení průměrného vědce, musel (…) patnáct let studovat, pracovat dnem i nocí, přestát těžkou duševní chorobu, uzavřít nezdařený sňatek a prožít spoustu všelijakých hloupostí a nespravedlností, na něž by bylo příjemnější nevzpomínat.“

(přeložil Emanuel Frynta, In: Případy z praxe, vydáno v nakl. Svoboda 1987, s. 184)

Ke způsobu a směru, jimiž se vzdělanost rozvíjí právě tak sama jako od sebe, patří i postupná rezignace mnoha učenců na vlastní myšlení, jež provází jejich úspěšné setrvání ve školách a postupně nahrazuje jejich nepatřičné sebevědomí a původní nerozlišování pokroku v učení se a pokroku v kariéře. Tato rezignace se pak často stává mírou sloužící k hodnocení a výchově studentů a mladších kolegů. To k rozvoji vzdělanosti patří a Vzdělávací nadace Jana Husa si je vědoma, v jakých podmínkách podporuje svobodné myšlení a bádání.

V roce 2017 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala i v uvážlivé péči o svůj majetek a opět o něco zvýšila své nadační jmění.

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
předseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa 

Výroční zpráva 2017 včetně účetní závěrky s přílohou i zpráva auditora jsou uloženy v kanceláři nadace a ve Sbírce listin nadačního rejstříku u Krajského soudu v Brně. Výrok auditora byl bez výhrad.

Dokument Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2017 a Zpráva Dozorčí rady VNJH 2017 jsou k dispozici ke stažení zde: