zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Výroční zprávy a Zprávy dozorčí rady

Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2021

Úvodní slovo

V roce 2021 Vzdělávací nadace Jana Husa plnila své poslání udělováním stipendií a grantů vysokoškolským studentům a mladým badatelům v programu Stipendium Husovy nadace, v programu Přírodovědná stipendia Husovy nadace a v programu IUS et SOCIETAS, středoškolským studentům v programu Cena Bronislavy Millerové a středoškolským učitelům v programu Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele – Labyrint světa. Kvůli pandemické situaci s koronavirem Covid 19 jsme se fyzicky nesešli na jarním zasedání, naše jednání se konalo on-line a nutná hlasování a volby se odehrály per rollam. Přesto se nám podařilo schválit vše, co bylo nutné jak vzhledem k provozu nadace, tak vzhledem k udělení grantů a stipendií. Správní rada rozhodla o udělení Grantu Husovy nadace Zdeňku Ježkovi s projektem „Vzdělávání a vzdělání z hlediska blízké budoucnosti. Škola a ideologie ve věku tl;dr“, mimořádného grantu Vojtěchu Keprlíkovi na překlad textu V. Kaufmanna „Budoucnost humanitních věd“ a devíti stipendií mladým badatelům v Česku i na Slovensku.  Na podzim se konal jak Seminář Husovy nadace, tak podzimní zasedání správní rady. Na semináři jsme se zabývali smyslem a posláním nadace a provedli kritickou revizi našich současných programů. Jedním z výsledků revize bylo rozhodnutí odhlasované na podzimním zasedání správní rady, že v roce 2022 bude naposledy podpořeno konání Francouzské letní univerzity s nadějí, že české a slovenské univerzity budou ve spolupráci s francouzskou stranou pokračovat samostatně. VNJH ji oficiálně podporovala 32 let v návaznosti na svoji neoficiální činnost předlistopadovou. Takto nadace přispívá k rozvoji vzdělanosti a svobodného myšlení a bádání v podmínkách svobodné demokratické společnosti, aby dostála morálním závazkům vytvořeným předlistopadovými domácími i zahraničními zakladateli.

Decentralizovaná nadace je vedena dvěma místopředsedy a členové správní rady nadace se věnují jednotlivým programům nadace s vyšší mírou péče. Alena Miltová úspěšně vedla podzimní seminář Husovy nadace.

Nadace pokračuje v hledání a naplňování způsobů, jak u středoškolských i vysokoškolských studentů, učitelů a badatelů vzbudit zájem o svobodu, vzdělanost a kritické myšlení a podpořit ty, kteří jsou na jedné straně originální a inspirativní, na druhé straně marginalizováni současným akademickým i společenským systémem.

V roce 2021 Vzdělávací nadace Jana Husa pokračovala v uvážlivé péči o svůj majetek, navzdory turbulencím na kapitálových trzích jsme investice zhodnotili o více jak 8% p.a.. Dlouhodobě investováním překonáváme inflaci, což nám umožňuje realizovat vyhlášené programy při zachování hodnoty majetku.

V závěru loňského roku město Brno na návrh VNJH udělilo čestné občanství in memoriam zahraničnímu patronu naší nadace, britskému filosofu, estetikovi, politologu a spisovateli, siru Rogeru Vernonu Scrutonovi.

„Jak mám vysvětlit (svým mladým americkým studentům), že byly doby, kdy knihy byly stejně důležité jako život. Bylo zločinem je vlastnit a ještě větším je rozšiřovat, ale my na ně pohlíželi jako na posvátné. Jak vysvětlit, že věta vybraná ze světa smrtelných událostí a definitivně zformovaná na stránce je s to proniknout srdcem jako šíp a může být stejně významná jako záblesk lásky či manželský slib.“

Roger Scruton, časopis Reflex, 16. ledna 2020, s. 14

 

PhDr. Martin Šimsa, Ph.D.

místopředseda Správní rady Vzdělávací nadace Jana Husa

Výroční zpráva 2021 včetně účetní závěrky s přílohou i zpráva auditora jsou uloženy v kanceláři nadace a ve Sbírce listin nadačního rejstříku u Krajského soudu v Brně. Výrok auditora byl bez výhrad.

Dokument Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 2021 a Zpráva Dozorčí rady VNJH 2021 jsou k dispozici ke stažení zde: