zde se nacházíte:
Úvod > Dárci a spolupráce

Dárci a spolupracující instituce

Po roce 1989 získala Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně podporu od největších světových nadací. Jmenujme namátkou granty od National Endowment for Democracy, The Ford Foundation či The Margaret Thatcher Foundation. Představitelé zmíněných nadací znali práci, kterou síť Husových nadací konala před rokem 1989 pro svobodné vzdělávání a kulturu v Československu i příběhy s ní spojené. Věděli, že nikdo v Československu, nedisponuje takovou sítí kontaktů na zahraniční vzdělance a univerzity jako nově vzniklá nadace. Zahraniční dary umožnily, aby nadace vykonala v České republice i ve Slovenské republice velkou práci ve prospěch renesenace humanitních a společenskovědních oborů nejvíce devastovaných komunistickým režimem.

Zahraniční pomoc v zásadě končí v souvislosti se vstupem České republiky do NATO a EU. To zastihlo nadaci v okamžiku, kdy česká vláda vypsala výběrové řízení na rozdělení přibližně 3 mld. Kč z  Nadačního investičního fondu. Tento krok měl pomoci ekonomicky obnovit nadační sektor v České republice. Vzdělávací nadace Jana Husa byla v roce 1999 oceněna vládou jako nejlepší česká nadace v oblasti vzdělávání a stala se příjemcem příspěvku do svého nadačního jmění (k obdobnému kroku nedošlo ve Slovenské republice, což ve svých důsledcích vedlo k tomu, že v roce 2008 ukončila z ekonomických důvodů svou činnost Vzdelávacia nadácia Jana Husa v Bratislavě).

V následujících letech se zdrojem pro činnost nadace místo zahraničních darů staly výnosy z vlastního majetku nadace. To už neumožňovalo tak velký rozsah činnosti jako v prvním desetiletí. Také zaměření nadace bylo nutné změnit, protože univerzity navázaly normální styky se zahraničními partnery. Dnes nadace především hledá „bílá místa“ v rozvoji vzdělávání. V této roli je nalezení dárců a spolupracujících institucí obtížnější ale také inspirativnější.