zde se nacházíte:
Úvod > 26. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

26. ročník semináře pro učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

22.08.2016

Ve dnech 17. – 19. srpna 2016 se

uskutečnil již 26. ročník libereckého semináře k česko-slovenským vztahům

(Česko-slovenské vztahy, normal">Slovensko-české vzťahy), tradiční setkávání českých a slovenských historiků, pedagogů,

archivářů, studentů a dalších zájemců o česko-slovenské dějiny. 
Pořadateli byli hostující normal">katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické

univerzity v Liberci, Vzdělávací

nadace Jana Husa a Ústav pro studium totalitních režimů. 
Vedle

patronátu Česko-slovenské komise historiků byl seminář organizován za odborné

spolupráce s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i., Ústavem

politických věd Slovenské akademie věd, Ústavem pamäti národa a Severočeským

muzeem v Liberci. 

Letošní ročník, pátý a zároveň

poslední v rámci cyklu „Československo

v letech 1945–1989“, byl nazván Nechtění

spoluobčané“.

Zabýval se skupinami obyvatel perzekvovanými či marginalizovanými

z politických, národnostních, náboženských či jiných důvodů v letech

1945-1989. 
Úvodní slovo

přednesl významný český historik prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc., poté

na dané téma přednášeli čeští a slovenští historikové a další hosté.