zde se nacházíte:
Úvod > Podpořené projekty v programu Cursus Innovati

Podpořené projekty v programu Cursus Innovati

19.10.2009

Podpořené projekty v programu Cursus Innovati v roce 2009 : 

Vytvoření nového předmětu „Sociology of State Socialism“
Institut sociologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Etika veřejných financí
Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické, Brno 

Historická dílna 2010
Katedra historie, Fakulta pedagogická, Západočeská univerzita, Plzeň 

Filosofie a psychoanalýza
Katedra politologie a filosofie, Fakulta filozofická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně