zde se nacházíte:
Úvod > Vyhlášení nového znění programu Grant Husovy nadace

Vyhlášení nového znění programu Grant Husovy nadace

12.01.2015

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje další ročník programu Grant Husovy nadace v novém znění. V rámci tohoto programu nadace podpoří vypracování studie v rozsahu 70 až 100 normostran na zadané téma, které považuje za důležité z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení. Grant je určen pro doktorandy nebo doktory do 35 let věku, působící v neaplikovaných humanitních a společenskovědních oborech.