cover letter for a phd position application what makes a good writer essay need college paper done blunt injury abdomen dissertation hip hop essay help for mba assignments login to discovery write my essay z essays about gun control homework helper phone number
zde se nacházíte:
Úvod

Vzdělávací nadace Jana Husa

je nepolitická, nekonfesijní nadace, zřízená k podpoře vzdělanosti, kultury a svobody. Působí v České republice a ve Slovenské republice.

Otevření nadace v roce 1990 za přítomnosti prezidenta republiky Václava Havla

Aktuality

Výjimečně podpoříme i jiné mimořádné aktivity, které odpovídají záměrům nadace. Mimo vyhlášené programy lze nadační příspěvek poskytnout pouze na základě žádosti, s níž je podrobně seznámen člen Správní rady, který jej přednese a doporučí Správní radě k projednání.