zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Cena Bronislavy Müllerové > Vyhlášení

Cena Bronislavy Müllerové

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Smysl programu

Soutěž připomíná zásluhy žen a mužů – málo známých, a dnes už téměř bezejmenných, kteří se podíleli na tvorbě, technické produkci, reprodukci a distribuci nepovolených tiskovin (tzv. samizdatu) v době nesvobody v letech 1948 – 1989.

Komu je program určen

Soutěž je určena pro studenty středních škol.

Výše ceny

Cena ve výši 10 tis. Kč se uděluje nejvýše šesti soutěžícím, a to bez stanovení pořadí. Spolu se studenty bude oceněn i učitel vedoucí přihlášenou práci poukázkou do knihkupectví v hodnotě 1 tis. Kč.

Výběr oceněných

Nadace jmenuje nejméně tříčlennou komisi, v níž je nejméně jeden člen Správní rady, která navrhne soutěžící k ocenění. O udělení cen rozhoduje Správní rada. Témuž studentovi může být cena udělena jen jednou.

Přihláška do soutěže

Přihláška obsahuje jako přílohu (v jednom souboru PDF, v celkovém rozsahu do 10 normostran) literární práci, nejlépe úvahu nebo esej, na téma svobody slova, výslovně se vztahující k následujícímu textu. (Vedle toho je třeba vyplnit základní údaje do webového formuláře.)

K textu nepřistupujte jako ke sledu tvrzení, se kterými někdy souhlasíte, jindy ne. Snažte se ho číst z perspektivy autora a předpokládejte, že jde o smysluplný, vnitřně jednotný celek.

„Lidská práva od svých osvícenských počátků až po poslední dokumenty OSN jsou výbavou člověka na cestu nedokonalým světem, aby v něm mohl žít odpovědně. Odpovědnost je současně svobodou a osobní kázní a je zaručením za slabší, kteří ji neunesou. Vyplývá z vědomí, že nejvyšším měřítkem lidských činů není státní moc ani obecná konvence, ale poloha, v níž člověk poznává, že nedisponuje pravdou, ale v pokoře se jí dává k dispozici. Od té doby, kdy člověk depersonalizoval poslední instanci své odpovědnosti a pojem Bůh se stal i pro moderní teology neprůkazný, má pro tuto instanci jen abstraktní pojmy nejvyšších hodnot. Důležitější však než výraz, jímž moderní člověk ultimativní instanci své závaznosti vyjadřuje, je jak v jejím jménu prosazuje práva druhých lidí. Z vědomí ultimativního závazku nadspolečenské povahy čerpá člověk svobodu. Odpovědnost s ní spojenou splňuje nejvyšší měrou tehdy, když jedná u vědomí osobního rizika proti mocným, aby se zastal slabých. Ve jménu takové svobody byla formulována lidská práva."
(Komárková, B. Původ a význam lidských práv. Praha 1990. s. 219-220)

Časový harmonogram

Vyhlášení soutěže

1. července 2022

Uzávěrka žádostí

1. února 2023

Vyhlášení výsledků

1. dubna 2023

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne v dubnu 2023 v Brně.

Nadace si vyhrazuje právo dalšího publikačního využití soutěžních prací; všechny soutěžní práce budou archivovány v nadaci a vítězné práce budou publikovány na webové stránce nadace.


Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz