zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Přírodovědná stipendia Husovy nadace > Dokumenty ke stažení

Přírodovědná stipendia Husovy nadace – dokumenty ke stažení

  1. Základní otázky vědy hluboce promyslel Kant. Co vám říká text z Kritiky čistého rozumu (Předmluva k druhému vydání, B XII-XIV)?
  2. Novověká věda bývá spojována s radikalitou přístupu Descartesa k poznání a lidské svobodě. Co vám říká text z Pravidel pro vedení rozumu (první a druhé pravidlo, AT X, 359, 5 – 366, 9)? 
  3. Touha po poznání se stává i tématem poetickým a jedním z příkladů toho je i Goetheovo zpodobnění vztahu vědce a ďábla. Co vám říká text z Fausta (první díl, Studovna)?
  4. Nad charakterem, příčinami a způsoby překonání krize evropské vědy se hluboce zamýšlel ve své fenomenologii Edmund Husserl. Co vám říká text z Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie (Příloha XXVII, ke kapitole 73, Academia, Praha 1972, s. 546˗548)? 
  5. Otázkám vnitřní komplexnosti a ambivalentnosti současné vědy, její spoluodpovědnosti za stav současného světa věnoval mimořádnou pozornost Edgar Morin. Co vám říká text z Vědy a svědomí (kap. V. Odpovědnost badatele vůči společnosti a člověku, Atlantis, Brno 1995, s. 79-80)?