zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Přírodovědná stipendia Husovy nadace > Minulé ročníky

Vyhlášení výsledků - ročník 2022

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2022 uděleno studentovi:

Matúš Knížka, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice                               
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Biochemie

 

 

Minulé ročníky

Ročník 2021

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2021 uděleno studentovi:

Marco Souza de Joode, Gymnázium Nad Štolou, Praha
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzika

Ročník 2020

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2020 uděleno těmto studentům:

Vít Hrdina, 1st International School of Ostrava 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha, obor Fyzikální technika

František Pchálek, Stojanovo gymnázium, Velehrad
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Obecná fyzika

Ročník 2019

V roce 2019 nebylo uděleno Přírodovědné stipendium Husovy nadace žádnému uchazeči.

Ročník 2018

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo   v roce 2018  uděleno studentce:

Klára Přibáňová, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Biochemie

Ročník 2017

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2017 uděleno těmto studentům:

Simona Buryšková, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha, obor Fyzika a technika termojaderné fúze

Kateřina Škorvánková, Gymnázium Rokycany
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Obecná fyzika

Ročník 2016

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2016 uděleno studentce:

Silvia Dobránska, Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ročník 2015

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2015 uděleno těmto studentům:

Ondřej Bohdal, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
The University of Edinburgh, obor Umelá inteligencia a matematika

Hana Kerekrétyová, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, obor Chemie a analýza potravin

Zuzana Procházková, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Obecná matematika

Ročník 2014

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2014 uděleno těmto studentům:

Eliška Klimentová
University of St Andrews, Skotsko, obor biochemie

Hana Pařízková
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor Molekulární biologie a biochemie organismů