zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Přírodovědná stipendia Husovy nadace > Minulé ročníky

Vyhlášení výsledků - ročník 2023

Přírodovědná stipendia Husovy nadace byla v roce 2023 udělena studentům:

Šimon Bláha, Slovanské gymnázium Olomouc                                       
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor obecná matematika

Adriena Jedličková, Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše             
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor medicína
Fakulta chemická VUT, Brno, obor chemie, molekulární biologie

 

 

Minulé ročníky

Ročník 2022

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2022 uděleno studentovi:

Matúš Knížka, Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice                               
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Biochemie

 

 

Ročník 2021

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2021 uděleno studentovi:

Marco Souza de Joode, Gymnázium Nad Štolou, Praha
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, obor Fyzika

Ročník 2020

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2020 uděleno těmto studentům:

Vít Hrdina, 1st International School of Ostrava 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha, obor Fyzikální technika

František Pchálek, Stojanovo gymnázium, Velehrad
Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, obor Obecná fyzika

Ročník 2019

V roce 2019 nebylo uděleno Přírodovědné stipendium Husovy nadace žádnému uchazeči.

Ročník 2018

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo   v roce 2018  uděleno studentce:

Klára Přibáňová, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno, obor Biochemie

Ročník 2017

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2017 uděleno těmto studentům:

Simona Buryšková, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha, obor Fyzika a technika termojaderné fúze

Kateřina Škorvánková, Gymnázium Rokycany
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Obecná fyzika

Ročník 2016

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2016 uděleno studentce:

Silvia Dobránska, Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Ročník 2015

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2015 uděleno těmto studentům:

Ondřej Bohdal, Gymnázium Jura Hronca, Bratislava
The University of Edinburgh, obor Umelá inteligencia a matematika

Hana Kerekrétyová, Bilingválne gymnázium C.S. Lewisa, Bratislava
Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, obor Chemie a analýza potravin

Zuzana Procházková, Gymnázium Christiana Dopplera, Praha
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Obecná matematika

Ročník 2014

Přírodovědné stipendium Husovy nadace bylo v roce 2014 uděleno těmto studentům:

Eliška Klimentová
University of St Andrews, Skotsko, obor biochemie

Hana Pařízková
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, obor Molekulární biologie a biochemie organismů