zde se nacházíte:
Úvod > Střední školy > Seminář pro slovenské a české učitele dějepisu

Seminář pro české a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře

Program pro Českou republiku a Slovenskou republiku

Od roku 1991 se každoročně konají setkání českých a slovenských historiků v podobě vědeckých seminářů pro vyučující dějepisu. Hlavním organizátorem těchto seminářů je Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, na obsah má podstatný vliv Česko-slovenská komise historiků. Na seminářích zaměřených na moderní české a slovenské dějiny vystupují špičkoví čeští a slovenští historikové: V. Prečan, R. Kvaček, P. Čornej, V. Nálevka, J. Rychlík, J. Pánek, Z. Beneš, J. Gebhart, J. Kuklík, R. Holec, V. Kratochvíl, D. Kováč, I. Kamenec, M. Pekník a další. Přednášky byly publikovány již ve třech sbornících a uveřejňují se v Česko-slovenské historické ročence.

Vzhledem k tomu, že Vzdělávací nadace Jana Husa považuje tyto semináře historiků za vitálně důležité pro vzdělanostní úroveň a historické vědomí dorůstající generace a kulturních elit v Čechách a na Slovensku a že takovéto rozšiřování diskurzu o naší nedávné minulosti a svobodná spolupráce představitelů národních kulturních elit jsou v hlubokém souladu s českými a slovenskými národními zájmy, rozhodla se od roku 2005 semináře podporovat finančně a od roku 2008 se nadace stává spolupořadatelem této jedinečné iniciativy.

Zájemci o Seminář pro české a slovenské učitele dějepisu a občanské výchovy, historiky a archiváře se mohou přihlásit na vnjh@vnjh.cz nebo telefonu: 530 331 240-1.

Kontakty

Vzdělávací nadace Jana Husa

Cihlářská 15, 602 00 Brno
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Švábová
Telefon: 530 331 240
E-mail: jsvabova@vnjh.cz nebo vnjh@vnjh.cz