zde se nacházíte:
Úvod > O nadaci > Nadační jmění

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa

Za Josefa II. chápal zákon nadaci jako „majetek na věky“. I současný zákon (občanský zákoník) zná pojem „nadační jistina“. Je to soubor předmětů vkladů do nadace včetně nadačních darů.

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa činí 74 000 000 Kč.

Nadační jistina Vzdělávací nadace Jana Husa k 16. 3. 2020

Portfolio nadace spravovaného společností J&T BANKA, a.s. na základě Smlouvy o obhospodařování portfolia cenných papírů ze dne 1. ledna 2013.

Vklad na účtu č. 2600023395/2010

Vklad na účtu č. 2900004137/2010

Vklad na účtu č. 2800038786/2010

Akcie společnosti Komerční banka a.s., ISIN CZ0008019106, 496 kusů

Akcie společnosti Kofola ČS, ISIN CZ0009000121, 664 kusů

Akcie společnosti ČEZ, a.s.. ISIN CZ0005112300, 410 kusů

Akcie společnosti O2 ČR, a.s., ISIN CZ0009093209, 990 kusů

Podílové listy Českého fondu půdy, ISIN MT7000011094, 4.931,2403 kusů

Élévation, otevřený podílový fond, hromadný podílový list 012 a 017, s čísly jednotlivých

podílových listů 9.228 – 9.621 a 10.760-10.855

Elba, otevřený podílový fond, 344 kusů, hromadný podílový list 018, s čísly jednotlivých

podílových listů 18.121-18.464

Accolade Funds SICAV - Accolade Industrial Fund, akcie Třídy A, 39.671,1736 kusů

Sky Limit Industry, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., ISIN

CZ0008042207, 5.000 kusů investičních akcií

Podílové listy fondu J&T HIGH YIELD II CZK, class D, ISIN MT7000021523, 49.485,3523 ks

Investiční akcie fondu Sirius Investment Reserva, ISIN CZ0008041688, 2.739.336 ks

Podílové listy fondu JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond, ISIN CZ0008475597, 4.975.124

kusů

Podílové listy fondu ENERN TECH III, fond fondů, otevřený podílový fond kvalifikovaných

investorů, ISIN CZ0008475456, 1.002.004 kusů

Podílové listy fondu KB Private Equity II, uzavřený podílový fond, ISIN CZ0008475076,

2.000.000 kusů

Podílové listy Orbit Capital, Conseq Venture Debt I2 (CZK), ISIN CZ0008044328, 1.200.000

kusů

Dluhopis T-CENTRUM VAR/2024 CZK, ISIN CZ0003520181, 2.000.000 kusů

Dluhopis SAZKA Group Financing, 5,2/2024 CZK, ISIN CZ0003522930), 300 kusů

Dluhopis Heuréka HEUREKA 5,25/25, ISIN: CZ0003523920, 500 kusů

Ideální podíl ve výši 1/48 na jednotce č.37, garáž umístěná v I.PP budovy bytového domu na adrese Cihlářská 1021/15 postavená na pozemku parc. č.1248 a 1249.


Výnosy z nadační jistiny jsou dlouhodobým zdrojem pro programy nadace. Každý dar do nadační jistiny vytváří pro nadaci nové výnosy, podporuje nadaci ne jednorázově, ale trvale a každoročně.

Výnosy z nadační jistiny jsou osvobozeny od daně z příjmů (Zákon o dani z příjmů, §19 odst.1, písm.r)).