zde se nacházíte:
Úvod > Stipendium Georga Placzeka

Stipendium Georga Placzeka

19.10.2009

Správní rada  na svém zasedání 17.10.2009 rozhodovala o udělení Stipendia Georga Placzeka vyhlašovaného Vzdělávací nadací Jana Husa ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA). Tříleté stipendium je určeno pro studenty gymnázií České republiky, kteří byli přijati k univerzitnímu studiu fyziky na renomované univerzitě s akreditova ným studiem fyziky kdekoli na světě a jsou kvalifikováni k tomu, aby se věnovali fyzice jako vědě a byli schopni spojovat výsledky přírodních věd s vědami humanitními.

Na základě hodnocení sedmi uchazečů členy správní rady a při využití doporučení posuzovatelů z Jednoty českých matematiků a fyziků a České fyzikální společnosti Stipendium Georga Placzeka pro období 2009-2011 získali studenti:

  • Pavel Malý z Dobřichovic, absolvent Gymnázia Christiána Dopplera v Praze v roce 2009, student 1. ročníku Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Vojtěch Bednář z Borové, absolvent Gymnázia v Poličce v roce 2009, student 1. ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze

Doporučení profesionálních fyziků je zveřejněno na stránce Stipendium Georga Placzeka.