zde se nacházíte:
Úvod > Vyhlášení patnáctého ročníku Ceny Bronislavy Müllerové a devátého ročníku Labyrintu světa - Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele

Vyhlášení patnáctého ročníku Ceny Bronislavy Müllerové a devátého ročníku Labyrintu světa - Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele

01.07.2019

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje od 1.7.2019 pro rok 2019/2020 pro studenty středních škol v České republice a Slovenské republice patnáctý ročník Ceny Bronislavy Müllerové (Vyhlášení/Vyhlásenie).

Nadace dále vyhlašuje od 1.7.2019 ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze  pro učitele základních a středních škol v České republice a Slovenské republice pro rok 2019/20 devátý ročník programu Labyrint světa – Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele (Vyhlášení/Vyhlásenie).

V lednu 2019 byly pro letošní rok vyhlášeny programy Stipendium Husovy nadace, Grant Husovy nadace a Přírodovědná stipendia Husovy nadace, uzávěrka přihlášek do těchto programů je 8.9.2019.
Dále byl vyhlášen pro rok 2019 program Ius et Societas, uzávěrka přihlášek do tohoto programu byla prodloužena do 20.6.2019.