zde se nacházíte:
Úvod > Stipendium Husovy nadace 2009/2010

Stipendium Husovy nadace 2009/2010

19.10.2009

Z celkového počtu 99 žádostí byli na Stipendium Husovy nadace schváleni následující uchazeči:

Mgr. Peter Bujňák, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Mgr. Katarína Búšová, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov
MUDr. Šárka Cihelková, Neurologická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha
Mgr. Veronika Čapská, PhD., Ústav historických věd Slezské univerzity, Opava
Mgr. Jakub Chavalka, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Tomáš Jirsa, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Michal Kšiňan, MAS, Historický ústav SAV Bratislava, Univerzity Paris 1, Panthéon-Sorbonne
Mgr. Róbert Maco, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Barbora Machajdíková, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Mgr. Tomáš Marvan, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Filozofický ústav AV ČR, Praha
Mgr. Vít Mišaga, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
JUDr. Pavel Molek, PhD., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
PhDr. Slávka Otčenášová, M.A., Filozofická fakulta Univerzity P.J. Šafárika, Košice, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov
Mgr. Martin Ritter, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. Tomáš Šmíd, PhD., Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno
Mgr. Ondřej Špaček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Praha
Mgr. et Mgr. Naďa Štachová, Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno