examples of nursing dissertations homework help differential equtions research papers queueing theory homework app android business plan for a fitness center essay and letter writing how to write a research paper on pearl harbor classical argument essay topics business plan writer nj
zde se nacházíte:
Úvod > Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže o Cenu Ius et Societas

Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže o Cenu Ius et Societas

19.11.2012

Slavnostní vyhlášení výsledků V. ročníku soutěže o Cenu IUS et SOCIETAS v akademickém roce 2011/2012 se uskutečnilo při příležitosti zahájení VI. ročníku mezinárodní konference Dny práva 2012 dne 14. listopadu 2012 v Aule Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Vítězné práce byly oceněny certifikátem pořádajících institucí a finanční odměnou poskytnutou Právnickou fakultou Masarykovy univerzity a Vzdělávací nadací Jana Husa, ceny předali vítězům soutěže zástupci pořádajících institucí. 

1. cena - Mgr. Jakub Kříž | Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze
Práce: Antigoně, s úctou
Stipendium: 15 000,- Kč

1. cena - Mgr. Ladislav Míča| Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Práce: Boží soudy-pouhé iracionální důkazní prostředky středověku? Krátké zamyšlení nad charakteristiou a funkcí ordálů ve středověké společnosti
Stipendium: 15 000,- Kč

2. cena - Mgr. Igor N. Barilik, M.Sc.| Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Práce: Sustaining and fostering legitimacy of criminal justice institutions in the third decade after the Velvet Revolution
Stipendium: 10 000,- Kč

2. cena - Jakub Drápal| Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Práce: Ideální filmový právník a jeho výuka na právnické fakultě
Stipendium: 10 000,- Kč

2. cena - Mgr. et Mgr. Eliška Holubová| Právnická fakulta a Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
Práce: Média mezi hlídacím psem a krvežíznivou bestií aneb quo vadis, právo na soukromí?
Stipendium: 10 000,- Kč

2. cena - Bc. Margaréta Markechová, Roman Vydra| Právnická fakulta Paneurópske VŠ v Bratislavě, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Práce: Volebné právo mentálne postihnutých
Stipendium: 10 000,- Kč

                                  
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka PrF MU Brno, JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu ČR a JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR při předávání cen vítězům soutěže                                                    

                                 
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D., proděkan PrF MU Brno, prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., děkanka PrF MU Brno, Ing. Jiří Müller, předseda Správní rady VNJH a doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D., děkan FSS MU Brno při vyhlašování vítězů soutěže