zde se nacházíte:
Úvod > Udělení čestného občanství města Brna siru Rogeru Vernonu Scrutonovi in memoriam

Udělení čestného občanství města Brna siru Rogeru Vernonu Scrutonovi in memoriam

15.12.2021

Z pověření a jménem Vzdělávací nadace Jana Husa podal Ing. Jiří Müller, jeden ze zakladatelů Vzdělávací nadace Jana Husa,  návrh na udělení čestného občanství města Brna britskému filozofovi a patronovi VNJH siru Rogeru Vernonu  Scrutonovi in memoriam v roce 2021. K návrhu se připojily svými podpisy Masarykova univerzita, Janáčkova akademie múzických umění, Centrum pro rozvoj demokracie a kultury a Moravské zemské muzeum.
Zastupitelstvo města Brna na svém zasedání dne 7. prosince 2021 tento návrh schválilo a udělilo siru Rogeru Vernonu Scrutonovi in memoriam čestné občanství města Brna.

http://www.mzm.cz/aktuality/rogeru-scrutonovi-bylo-udeleno-cestne-obcanstvi-mesta-brna-in-memoriam/