zde se nacházíte:
Úvod > Vyhlášení devatenáctého ročníku Ceny Bronislavy Müllerové a třináctého ročníku Labyrintu světa - Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele

Vyhlášení devatenáctého ročníku Ceny Bronislavy Müllerové a třináctého ročníku Labyrintu světa - Ceny Vladimíra Jochmanna pro učitele

03.07.2023

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje od 3.7.2023 pro rok 2023/2024 pro studenty středních škol v České republice a Slovenské republice devatenáctý ročník Ceny Bronislavy Müllerové (Vyhlášení/Vyhlásenie).

Nadace dále vyhlašuje od 3.7.2023 pro učitele základních a středních škol v České republice a Slovenské republice pro rok 2023/24 třináctý ročník programu Labyrint světa – Cena Vladimíra Jochmanna pro učitele (Vyhlášení/Vyhlásenie).

V lednu 2023 byly pro letošní rok vyhlášeny programy Stipendium Husovy nadace, Grant Husovy nadace a Přírodovědná stipendia Husovy nadace, uzávěrka přihlášek do těchto programů je 2.9.2023.
Dále byl vyhlášen pro rok 2023 program Ius et Societas, uzávěrka přihlášek do tohoto programu byla prodloužena do 20.6.2023.